OBLIKOVANJE

 • celostna podoba vizualnih komunikacij
 • osnovna razpoznavna sredstva
 • poslovne tiskovine
 • plakati
 • knjige, katalogi
 • fotoknjige
 • koledarji
 • prospekti, letna poročila, zloženke
 • vizitke
 • internetne strani
 • oglasi

FOTOGRAFIJA

 • fotografija izdelkov
 • promocijske fotografije dejavnosti
 • fotografija dogodkov
 • portreti (kreativni portreti, poslovni portreti)
 • fotografiranje prostorov, objektov, vozil

OGLAŠEVANJE

 • načrtovanje oglaševanja

PROSTORSKO OBLIKOVANJE

 • idejna zasnova za naročnika
 • projektne naloge
 • idejni projekt
 • izdelava prostorskega pogleda

POSLOVNO SVETOVANJE

 • svetovanje po posameznih področjih,
 • prestrukturiranje podjetij,
 • finančno svetovanje,
 • marketing