• Svetovanje po posameznih področjih,
  • prestrukturiranje podjetij,
  • finančno svetovanje,
  • marketing