Prvo celostno podobo smo izdelali v letu 1994, za mednarodno podjetje, ki je v Sloveniji ustanovilo družbo Lada avto. V celostno podobo je bilo vključeno oblikovanje znaka kot celote, prav tako tipično črkovno gradivo, uporaba znaka oziroma samo črk ter umeščanje znaka na ploskovni del, torej vse tiskovine in nadaljevali s priročniki navodil za avtomobile. Oblikovali smo tudi popolno opremo salonov in servisov po Sloveniji ter tudi ves zunanji in notranji usmerjevalni sistem, ki je vključeval tako znak Lada avto kot tudi zaščitni znak proizvajalca Lada. Pravila celostne podobe je bilo potrebno zastaviti tako, da se je upoštevalo vse že dano in tudi geografsko značilno, tako je bilo v končni podobi vse unificirano in se ni razlikovalo od novogradnje. Zaradi različnosti zahtev naročnikov znamo vse likovne podobe profesionalno in tankočutno v skladu z likovnimi zakonitostmi izvesti za naročnika. Oblikovali smo vso strokovno literaturo, oglase velike obcestne plakate in TV oglaševalne video spote. Zanje smo pripravili in oblikovali vse sejemske prostore in dogodke. Naše sodelovanje z naročniki na področju oglaševanja in oblikovanja je bilo do sedaj na zelo različnih področjih, lahko pa omenim, da največ z podjetji, povezanimi prav z avtomobilsko branžo.